Sản phẩm khuyến mãi Xem tất cả >>

Ý KIẾM KHÁCH HÀNG

Avatar 1

Nguyễn Văn Sang

175 Tây Sơn - Đống Đa - hà Nội

Bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình, từ thơ ấu, đến lúc ta khôn lớn dần, hoàng hôn xuống, ta sẽ bên nhau. Mỗi khi có ai đó buồn, và ta luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười. Đời chông gai chia bát cơm, với riết hơi thuốc chung mỗi ngày, bạn không vui tôi cũng hoang vu cõi lòng.

Avatar 2

Nguyễn Văn Sang

175 Tây Sơn - Đống Đa - hà Nội

Bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình, từ thơ ấu, đến lúc ta khôn lớn dần, hoàng hôn xuống, ta sẽ bên nhau. Mỗi khi có ai đó buồn, và ta luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười. Đời chông gai chia bát cơm, với riết hơi thuốc chung mỗi ngày, bạn không vui tôi cũng hoang vu cõi lòng.

Avatar 3

Nguyễn Văn Sang

175 Tây Sơn - Đống Đa - hà Nội

Bạn thân ơi duyên số sinh ra chúng mình, từ thơ ấu, đến lúc ta khôn lớn dần, hoàng hôn xuống, ta sẽ bên nhau. Mỗi khi có ai đó buồn, và ta luôn luôn vẽ trên môi tiếng cười. Đời chông gai chia bát cơm, với riết hơi thuốc chung mỗi ngày, bạn không vui tôi cũng hoang vu cõi lòng.

 
0965 895 228